Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 388

III. TEDAVİ GİDERLERİ VE DİĞER MASRAFLAR

BK m. 54- (b.Bedensel zarar) Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri.

(...)

C. RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ
A. GENEL OLARAK