Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. UYGUN NEDENSELLİĞİN TESPİTİ

2.295

Uygun nedensellik bağı teorisine göre bir sebebin hukuken nedensellik bağının kurulmasına yetebilmesi için, zararın oluşmasına etkisi hayat deneyimlerine ve hayatın olağan akışına uygun olmalıdır(662). Uygun nedensellik bağı teorisi zararın çevresini sınırlamak için geliştirilen bir teoridir(663). Hâkim objektif bir değerlendirme yapacaktır. Fiilin, zararın olağan sebebini oluşturup oluşturmadığını anlamak için, hâkim, sebebin objektif olarak öngörülebilecek bu sonucu doğurmaya elverişli olup olmadığına bakar(664). Hâkim bu değerlendirmeyi yaparken zarar verenin sübjektif değerlendirmesine bakmaz, onun bu sonucu bizzat öngörüp öngöremeyeceğine veya ondan öngörmesinin beklenip beklenmeyeceği kusur unsuruna ilişkin bir mesele olarak ele alınabilir(665).

E. ARA DEĞERLENDİRME
IV. NEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ