Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. ZARAR VEREN

1.68

Zarar veren de gerçek veya tüzel kişi olabilir. Zarar verenin gerçek kişi olması…

II. ZARAR GÖREN
İkinci Bölüm - HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI