Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. ZARAR VEREN

1.68

Zarar veren de gerçek veya tüzel kişi olabilir. Zarar verenin gerçek kişi olması…

Tüzel kişilerin haksız fiilden sorumlu tutulabilmesinin başka iki sınırı daha vardır(151): Tüzel kişinin sorumluluğu hak ehliyeti ile sınırlıdır, organ tüzel kişinin hak ehliyetine giren bir konuda haksız fiili ika etmiş olmalıdır. İkinci sınır ise intra vires diye bilinen; haksız fiilin organ sıfatıyla görevini yerine getirirken işlenmiş olması; organ kişinin eyleminin tüzel kişinin göreviyle, işleviyle, amacıyla bağlantılı (intra vires) olması ilkesidir (karş. TTK m. 371).Sayfa 48

II. ZARAR GÖREN
İkinci Bölüm - HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI