Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. ZARAR VEREN

1.68

Zarar veren de gerçek veya tüzel kişi olabilir. Zarar verenin gerçek kişi olması durumunda kusur unsuru özellik arz eder; zira haksız fiil sorumluluğu kural olarak bir kusur sorumluluğu olduğu için zarar verenin kusurundan bahsedebilmek için onun ayırt etme gücüne sahip olması, iradesini oluşturabilecek durumda olması gerekir(147).

II. ZARAR GÖREN
İkinci Bölüm - HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI