Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 49

İkinci Bölüm

HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI

BK m. 49- (A. Sorumluluk I. Genel olarak) (1) Kusurlu ve hukuka aykırı…

III. ZARAR VEREN
§1. GENEL OLARAK