Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 17

İKİNCİ BÖLÜM

B MİKTARINA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR

I. KAPSAM

Öncelikle belirtmek gerekir ki B Miktarı çerçevesinin kapsamını, etkinliğini, pratikliğini…

II. B MİKTARININ AMAÇLARI
A. Nitelikli İşlemler