Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. BELGELENDİRME

Genel olarak, transfer fiyatlandırması belgelendirmesi, vergi idarelerinin risk değerlendirme…

İstişare Belgesi, Miktar B kapsamındaki belgelendirme gerekliliklerinin, OECD Transfer…

E. Dönemlik Güncellemeler
V. GEÇİŞ DÖNEMİ SORUNLARI