Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU

BK m. 67- (II. Özen sorumluluğu 2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü)…

B. ŞARTLARI
A. GENEL OLARAK