Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. KUSUR EHLİYETİ: KUSUR VE AYIRT ETME GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MK m. 13- (II. Fiil ehliyeti - 2. Koşulları - d. Ayırt etme gücü) Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.

B. KUSUR VE NEDENSELLİK BAĞI UNSURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
A. GENEL OLARAK