Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 592

IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEVRİ

6.90

Manevi tazminat isteminin devri manevi tazminatın öteden beri en tartışmalı konularındandır

MK m. 25/IV’e göre: “Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez”. Öğretide ileri sürüldüğü üzere çağdaş eğilimlere ve gerçeklere uymayan MK m.25/IV hükmü ve hükümde yer alan “miras bırakanca ileri sürülmesi şartı”, miras bırakanın buna ilişkin zımni hatta farazi irade beyanlarının varlığı kabul edilerek aşılmaya çalışılmalıdır(214) . Manevi tazminat talebi olağan bir alacak hakkıdır, kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ihlâl edilen kişisel değerdir(215). Manevi tazminat sonuçtur, yaptırımdır. MK m. 25/IV’de yer alan diğer şartın, manevi tazminat talebinin devrini zarar verenin keyfi kararına bağlı tutan “karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça” şartının da hiçbir mantıklı açıklaması bulunmamaktadır(216).Sayfa 594

B. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Yedinci Bölüm - SEBEPLERİN YARIŞMASI