Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 592

IV. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEVRİ

6.90

Manevi tazminat isteminin devri manevi tazminatın öteden beri en tartışmalı konularındandır

B. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Yedinci Bölüm - SEBEPLERİN YARIŞMASI