Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU

MK m. 730- (Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu) (1) Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. (2) Hâkim, yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir.

D. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ SEBEPLERİ
A. GENEL OLARAK