Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa VII

ÖNSÖZ

La boucle est bouclée……

Bilgi çağı ve her geçen gün hızlanan yaşam, olumlu yönlerinin yanında birçok riski…

Bern/Cihangir, Haziran 2019Sayfa X

KISALTMALAR CETVELİ