Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa VII

ÖNSÖZ

La boucle est bouclée

Bilgi çağı ve her geçen gün hızlanan yaşam, olumlu yönlerinin yanında birçok riski de beraberinde getirmiştir. Birey, teknoloji ve hız karşısında büyük bir çaresizlik duygusu ile baş başa kalmış, gerekli hukuki korumalar da genellikle bu hızı yakalayamamış, sonradan imdada yetişmişlerdir. Teknolojik gelişmelerin gerektirdiği koruyucu özel normların henüz hazırlanmadığı dönemde, koruma yolları, çoğu kez, herhangi öncül bir hukuki ilişkinin varlığını gerektirmeyen haksız fiil hukukunun genel ilkelerinde aranmıştır. Risk toplumu, birbirini tanımayan kişiler arasında sorunların artmasına zemin hazırlamıştır. Kişiler arası hukuki ilişki sadece sözleşmeler gibi iradi yollardan değil, giderek artan kötü tesadüflerden, haksız fiillerden kaynaklanmaktadır. Haksız fiil hukuku işte bu tür ilişkilere çözüm arayışlarının hukukudur. Bugün bu çözümler için liberalizmin temeli kusur ilkesi yetersiz kalmakta, tazmin edilebilir zararın sınırları alabildiğine genişletilmeye çalışılmaktadır. Bu çabaların nedeni temelde, kaygı içindeki bir topluma hukuki çözümler sunmaktır. Tüm bu nedenlerle haksız fiil hukuku, hukukçular için giderek daha da ilginç hâle gelmiştir; birçok ülkede olduğu gibi haksız fiil hukukçularının sayısı Türk hukukunda da giderek artmıştır. Akademide borçlar hukukçularının daha çok tercih ettiği sözleşme hukuku çalışmaları ile haksız fiil hukuku çalışmaları arasındaki ara kapanmaktadır. Bu, elbette sevindirici bir gelişmedir ancak ceza hukukçuları ile kıyaslandığında unsurlar üzerinde detaylı çalışmalarda geç bile kalınmış sayılabilir.

KISALTMALAR CETVELİ