Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 607

Sekizinci Bölüm

MÜTESELSİL SORUMLULUK

BK m. 61- (V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 2. Müteselsil sorumluluk a. Dış ilişkide) Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.

§3. YARIŞMA SORUNU VE “EN İYİ GİDERİM İMKÂNI”NIN BELİRLENMESİ
§1. GENEL OLARAK