Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 225

Üçüncü Bölüm

KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ

§1. GENEL OLARAK

Özel Kaynakça…

Atamer, Yeşim M.: “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme…

§6. ARA DEĞERLENDİRME
I. RİSK TOPLUMU VE KUSUR ÖĞESİ