Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. ZARAR GÖRENİN KUSURU

BK m. 52- (III. Tazminat 2. İndirilmesi) (1) Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut Sayfa 515 tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

IV. ZARAR GÖRENİN RIZASI
A. GENEL OLARAK