Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VI. VERGİ BELİRLİLİĞİ

İstişare Belgesi, tarafların bir vergi mükellefinin B Miktarını doğru bir şekilde…

V. GEÇİŞ DÖNEMİ SORUNLARI
VII. B MİKTARININ UYGULANMASI