Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 105

VII. B MİKTARININ UYGULANMASI

Bu noktada Miktar B’nin nasıl uygulanacağına da değinilmelidir. B Miktarının OECD…

VI. VERGİ BELİRLİLİĞİ
VIII. TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURALLARININ BİRİNCİ SÜTUNA ETKİSİ