Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VIII. ARA DEĞERLENDİRME

2.199

Sistemler karşılaştırıldığında tazmin edilebilir zararı sınırlandırmanın veya genişletmenin…

Tazminatın sosyal adaleti sağlama işlevi üzerine düşünülmelidir; sosyal adaleti sağlamanın…

C. KUSURUN KAST DERECESİNDE OLMASI
§4. ZARAR