Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VIII. ARA DEĞERLENDİRME

2.199

Sistemler karşılaştırıldığında tazmin edilebilir zararı sınırlandırmanın veya genişletmenin farklı şekillerde, farklı unsurlardan yapıldığı görülmektedir. Örneğin Fransız hukuku, hukuka aykırılık ile ilgili bu tartışmalara hiç girmeden tüm sınırlandırmaları ve ilgili tartışmaları “kusur” unsuru üzerinden yapmaktadır, hiç kuşkusuz bunun nedeni Fransız hukukunda kusurun hukuka aykırılıktan bağımsız olarak tanımlanmamasıdır. Fransız hukukunda BK m. 49/II benzeri bir kuralın bulunmadığı da unutulmamalıdır. Sayfa 1552.200

Tazminatın sosyal adaleti sağlama işlevi üzerine düşünülmelidir; sosyal adaleti sağlamanın yolu sadece zarar göreni korumak ve onun zararını tazmin etmek değildir. Sadece zararı tazmin etmenin de sosyal adaleti sağlayacağı düşüncesinde değiliz. Bu nedenle tazminat hukukunun işlevlerinden biri sosyal adaleti sağlamak olsa da, bu hukuk alanının zarar göreni zarar verene nazaran daha iyi korumak gibi bir temel amacı bulunmamaktadır.

C. KUSURUN KAST DERECESİNDE OLMASI
§4. ZARAR