Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VIII. TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURALLARININ BİRİNCİ SÜTUNA ETKİSİ

A Miktarı model kurallarının belirlenmesi transfer fiyatlandırması kurallarıyla etkileşim…

VII. B MİKTARININ UYGULANMASI
SONUÇ