Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

1. İntifa Senedi Sahiplerine Kar Payı Verilmesi

a. Adi İntifa Senetlerinin Kâr Payı Hakkını Sınırlaması

Türk Ticaret Kanunu, intifa senedi sahiplerine safi kazanca katılma hakkının tanınabileceğini…

D. SAFİ KARDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PAY VERİLMESİ
b. Kurucu İntifa Senetlerinin Kar Payı Hakkını Sınırlaması