Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Sorumluluk Hukuku Seminerler 2018 adlı eserde yer alan makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MAKALELER

Yapay Zekanın Sorumluluğu Üzerine Düşünceler - Sayfa: 1 - 22

Amerikan ve Türk Hukuk Sistemlerinde Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi - Sayfa: 23 - 61

Iztırar Halinden Doğan Denkleştirme Borcu - Sayfa: 63 - 85

Taşınmaz Malikinin Salt Malvarlığı Zararlarından Sorumluluğu - Sayfa: 87 - 117

Götürü Manevi Tazminat - Sayfa: 119 - 160

Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar - Sayfa: 161 - 203

Türk Hukuku ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda (CISG) Benimsenen Tazminatı Sınırlandırma Yöntemlerine “Öngörü” Kavramı Çerçevesinden Bir Bakış - Sayfa: 205 - 242

Sivil Hava Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcunun “Overbooking” Kaynaklı Manevi Zararının Tazmini - Sayfa: 243 - 277

Sözleşmeye Aykırılıkta Kusur Karinesi - Sayfa: 279 - 302

İşverenin Hukuki Sorumluluğunun TBK m. 71 Çerçevesinde Değerlendirilmesi - Sayfa: 303 - 329

Ev Başkanı ile Gözetimindeki Kişinin Müteselsil Sorumluluğu - Sayfa: 331 - 348

Hâkimin Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi Kapsamında Sebeplerin Yarışması Hükmünün Değerlendirilmesi - Sayfa: 349 - 369

Türk Borçlar Kanunu’nun 60. Maddesi Kapsamında Sorumluluk Sebeplerinin Yarışması - Sayfa: 371 - 407

Bir Örtülü Boşluk Doldurulması Örneği Olarak Üreticinin Kusursuz Sorumluluğu - Sayfa: 409 - 445

Türk Borçlar Kanunu m. 71 Uygulamasında Tipik Risk Kavramı - Sayfa: 447 - 476