Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı (İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-IV) adlı eserde yer alan makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MAKALELER

§ 1 Beklenmeyen Haller: Uygulamadan Vaka Çalışmaları - Sayfa: 3 - 13

§ 2 Risk Dağılımına İlişkin Bir Tipoloji: FIDIC Sözleşmeler Serisi Örneği - Sayfa: 17 - 50

§ 3 Teoride ve Uygulamada İş Sahibinin ve Yüklenicinin Due Diligence Ödevi - Sayfa: 51 - 68

§ 4 Toprağın Niteliklerine İlişkin Riskin Yönetimi: Bir Mühendislik Jeoloğunun Deneyimi - Sayfa: 69 - 87

§ 5 Kara Avrupası Hukuk Sistemlerine İlişkin Mukayeseli Bir Analiz - Sayfa: 91 - 125

§ 6 Anglosakson Hukuk Sistemlerine İlişkin Mukayeseli Bir Analiz - Sayfa: 127 - 148

§ 7 Ekonomik Sebeplere Dayanan Aşırı İfa Güçlüğü - Sayfa: 149 - 164

§ 8 Uyuşmazlık Önleme ve Çözüm Kurulları Nezdinde Öngörülemezlik Kavramına Yaklaşımlar - Sayfa: 167 - 175

§ 9 Hakem Heyetlerinde Beklenmeyen Hale İlişkin Uygulamalar - Sayfa: 177 - 196

§ 10 Sektörün Eleştirel Bakış Açısı - Sayfa: 197 - 206

§ 1 Unforeseen Circumstances: Case Studies Taken From Practice - Sayfa: 209 - 219

§ 2 A Typology of Risk Allocation - The Example of FIDIC Suite of Contracts - Sayfa: 221 - 254

§ 3 The Owner’s and Contractor’s Due Diligence in Theory and in Practice - Sayfa: 255 - 270

§ 4 The Role of Engineering Geology in the Management of Ground Risk - Sayfa: 271 - 290

§ 5 The Unforeseen in National Laws: A Comparative Overview in Common Law Jurisdictions - Sayfa: 291 - 308

§ 6 Special Focus: Economic Hardship - Sayfa: 309 - 322

§ 7 Approaches to the Unforeseen before Arbitral Tribunals - Sayfa: 323 - 341

§ 8 A Critical View from the Industry - Sayfa: 343 - 351