Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Hukuk Perspektifinden Yapay Zeka adlı eserde yer alan makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

Önsöz ......................V

BÖLÜM I

YAPAY ZEKÂNIN HUKUKİ NİTELİĞİ

1. Yapay Zekâ ve Hukuk .......................3

Cem Say, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2. Yapay Zekâ ve Hukuki Niteliği .............................7

Şebnem Akipek Öcal, Prof. Dr., TED Üniversitesi, İİBF

3. AB Hukuku ve Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri Çerçevesinde Yapay Zekâ ve Dijital Teknolojiye İlişkin Bir Değerlendirme ................29

Kutluhan Bozkurt, Doç. Dr., LL.M., Eur., Gedik Universitesi, Hukuk Fakültesi

BÖLÜM II

YAPAY ZEKÂ KULLANIMI SONUCU OLUŞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

4. Yapay Zekâ İşletenin Hukuki Sorumluluğu ...................57

Erdem Büyüksağiş, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Elif Ceren Türkoğlu, Ar. Gör., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Onur Alptekin, Av., Alptekin & Kaya Hukuk Bürosu

5. Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası Hukuki

Sorumluluğu: Robot Askerlerin Hesap Verilebilirliği ve Yasaklayıcı Hükümler Mümkün mü? ............111

Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

BÖLÜM III

SPESİFİK SORUNLAR EKSENİNDE YAPAY ZEKÂ

6. Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Yapay Zekâ Ürünleri ................181

Yiğit Türker Çoban, Ar. Gör., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

7. İşe Girişte Yapay Zekâ ve Ayrımcılık .......................227

E. Murat Engin, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Başak Ozan Özparlak, Av. Dr., Ozan & Ozan Hukuk Bürosu

8. Rekabet Hukuku Bağlamında Algoritmalar .................281

Kerem Cem Sanlı, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Cihan Doğan, Av. Dr., CD Hukuk Bürosu

Deniz Tanlı, Av., Araştırmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Rekabet Hukuku Merkezi

9. Yapay Zekânın Vergi Hukukuyla Etkileşimi .......................329

Hakan Üzeltürk, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

BÖLÜM VI

HUKUKİ PROGRAMLAMA VE YARGIDA ALGORİTMA KULLANIMI

10. Ceza Hukukunda Algoritma Kullanımı: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Örneği ..............367

R. Barış Erman, Dr., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Eşref Barış Börekçi, Ar. Gör., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

11. Medeni Usul Hukukunda Yapay Zekâ ..................399

Hakan Hasırcı, Dr., Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi