Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar (1975-2016) Makaleler - Tebliğler adlı eserde yer alan makale ve tebliğlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MAKALELER

Önsöz - Sayfa: V

Riziko Kavramı Açısından Kıdem Tazminatlarının İşverenlerce Sigorta Ettirilmesi Sorunu - Sayfa: 1 - 15

Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Açısından Sınai Rizikoların Sebep Olduğu Su Kirliliğinden Doğan Ekolojik Zararların Tazmini Sorunu - Sayfa: 17 - 28

Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hükümlerine İlişkin Bazı Mülahazalar - Sayfa: 29 - 55

Sigortacının Kanuni Halefiyete Dayanan Rücü Hakkının İhlalinden Ötürü Sigortalının Sorumluluğunu Tesis Eden Bir Yargıtay Kararı Üzerine - Sayfa: 57 - 66

L’aggravation et Les Autres Modifications Du Risque - Sayfa: 67 - 103

Rizikonun Ağırlaşması ve Diğer Riziko Değişiklikleri - Sayfa: 105 - 108

Türk Ticaret Kanunu ile Poliçe Genel Şartları Açısından Yangın Sigortası - Sayfa: 109 - 132

Türk Hukukunda Mecburi Sigortalara ve Sorunlarına Genel Bir Bakış - Sayfa: 133 - 169

25 Haziran 1992 Tarihli Belçika Kara Sigortaları Mukavelesi Kanununa Genel Bir Bakış - Sayfa: 171 - 200

Türk Ticaret Kanunu ile 25 Haziran 1992 Tarihli Belçika Kara Sigortası Mukavelesi Kanunu Açısından Hukuki Sorumluluk Sigortaları - Sayfa: 201 - 244

Le Beneficiare De La Prestation D’assurance - Sayfa: 245 - 276

Özel Sigorta Hukukunda Rizikonun Dağıtılması İlkesi - Sayfa: 277 - 288

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı - Sayfa: 289 - 301

Sigortacı Açısından Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri - Sayfa: 303 - 324

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukukuna İlişkin 6. Kitabının Genel Hükümler ile Zarar Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin Özet Değerlendirilmesi - Sayfa: 325 - 334

Özel Sigorta Hukukunda Muafiyet Klozları - Sayfa: 335 - 353

Eksik Sigorta - Sayfa: 355 - 373

Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı - Sayfa: 375 - 394

Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenlerin Korunması/Himayesi - Sayfa: 395 - 422