Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Tahkim ve Uygulanacak Hukuk adlı eserde yer alan makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MAKALELER

Önsöz - Sayfa: V - VI

§ 1. Yabancı Bir Devletin Tahkim Yeri Olarak Kararlaştırıldığı Hallerde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk - Sayfa: 3 - 29

§ 2. Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukukun Tespitinde Zımni Hukuk Seçimi ve Tahkim Anlaşmasının Bağımsızlığı Prensibi - Sayfa: 31 - 70

§ 3. 805 Sayılı Kanun’un Tahkim Anlaşmaları Üzerindeki Etkisi - Sayfa: 71 - 109

§ 4. Genel İşlem Şartlarında Tahkim İradesinin Öngörülmesi - Sayfa: 111 - 135

§ 5. Yatırım Tahkiminde Çeşitli Meselelere Uygulanacak Hukuk: Uluslararası Hukukun Ulusal Hukuka Uygulama Alanı Tanıdığı Durumlar - Sayfa: 139 - 158

§ 6. ICSID Kararları Işığında Yatırım Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk - Sayfa: 159 - 189

§ 7. Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanan Hukuk - Sayfa: 193 - 221

§ 8. Doğrudan Uygulanan Kuralların Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk Üzerindeki Etkileri - Sayfa: 223 - 267

§ 9. Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Hukuku Uygulaması ve Jura Novit Curia - Sayfa: 269 - 314

§ 10. İptal Davasında Esasa Uygulanacak Hukuk - Sayfa: 315 - 387

§ 11. Hakem Kararlarının Doğruluğunun Denetlenmesi ve 1994 ve 2018 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararları - Sayfa: 389 - 400

§ 12. Milletlerarası Tahkimde Delillerin Toplanmasına Uygulanacak Hukuk - Sayfa: 403 - 428

§ 13. Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Delillerin Toplanmasına İlişkin Prag Kuralları - Sayfa: 429 - 450

§ 14. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Sulh Sözleşmesine ve Sulhün Hakem Kararı Olarak Tespitine Uygulanacak Hukukun Tayini - Sayfa: 451 - 479