S
Göster

Toplam: 2

1
Sözleşmenin Devri · Makaleler

Öztürk Berna / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2016, Sayı 125

2
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Mücbir Sebepler ve Sonuçları · Makaleler

Özçelik Ş. Barış / Türkiye Barolar Birliği, Şubat 2016, Sayı 123

TEMİZLE
-