S
Göster

Toplam: 5

1
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantı Dışında Bilgi Alma Hakkının Konusu · Makaleler

Sayın Hediye Bahar / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

2
Gemilerin İhtiyati Haczi · Makaleler

Aksoy Mehmet Ali / Türkiye Barolar Birliği, Şubat 2016, Sayı 123

3
Mahkemelerce Faturaya Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi? (İik. M. 257) · Makaleler

Uyar Talih / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2016, Sayı 122

5
Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Açıklamada Bulunma Suçu · Makaleler

İtişgen Rezzan / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2016, Sayı 122

TEMİZLE
-