S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 508

1
VUK-121/ 2019-11 Sayılı SirkülerSirküler

Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde 24.12.2019 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergi ve payların ödeme sürelerinin uzatılması.
VUK-121/ 2019-11 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.12.2019

2
VUK - 66 / 2013- 11/ Form Ba ve Form Bs -18 Sayılı SirkülerSirküler

31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
VUK-66 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2013

3
22/04/2013 Tarihli ve 28 Sayılı SirkülerSirküler

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
28 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.04.2013

4
VUK-114 / 2019-4 Sayılı SirkülerSirküler

Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
VUK-114 / 2019-4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2019

5
VUK-117 / 2019-7 Sayılı SirkülerSirküler

İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.
VUK-117 / 2019-7 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.09.2019

6
VUK-119/2019-9 Sayılı SirkülerSirküler

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ-119
VUK-119/2019-9 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.10.2019

7
VUK-120/2019-10 Sayılı SirkülerSirküler

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
VUK-120/2019-10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.10.2019

8
HK-12/2012-1 Sayılı SirkülerSirküler

Kredilere ilişkin işlemlerde harç uygulaması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.06.2012

9
KVK-32/2014-2 Sayılı SirkülerSirküler

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
KVK-32/2014-2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.04.2014

10
KDVK-64/2012-4 Sayılı SirkülerSirküler

Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Ve
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2012

11
GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Sayılı SirkülerSirküler

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi
GVK-85/2012-7 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2012

12
ÖTV-2/2013-1 Sayılı SirkülerSirküler

(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları
ÖTV-2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.01.2013

13
KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi - 18 Sayılı SirkülerSirküler

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2012

14
KDV-65 / 2012 -5 Sayılı SirkülerSirküler

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.10.2012

15
VUK . 55 / 2012.03 / Form Ba ve Form Bs / 14 Sayılı SirkülerSirküler

31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.10.2012

16
VUK-79 / 2015-9 Sayılı SirkülerSirküler

23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.
VUK-79/2015-9 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.09.2015

17
KVK-38/2015-3 / Yatırım İndirimi - 27 Sayılı SirkülerSirküler

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2015

18
KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi - 38 Sayılı SirkülerSirküler

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
KVK-52 / 2019-2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.07.2019

19
KDVK-53/2010-1 Sayılı SirkülerSirküler

Katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.01.2010

20
VUK-124/ 2020-3 Sayılı SirkülerSirküler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.02.2020

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: