S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 533

1
VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1 Sayılı Sirküler

Suriye'de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2012

2
ÖTV-1/2013-2 Sayılı Sirküler

2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden önce (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen mallar ile (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan mallara ilişkin uygulama
ÖTV-1/2013-2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.03.2013

3
GVK-88/2013-3/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması Sayılı Sirküler

Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
GVK-88/2013-3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.03.2013

4
KDVK-62/2012-2 Sayılı Sirküler

Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.04.2012

5
GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname Sayılı Sirküler

Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2012

6
KDV-65 / 2012 -5 Sayılı Sirküler

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.10.2012

7
GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Sayılı Sirküler

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi
GVK-85/2012-7 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2012

8
GVK-87/2013-2/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması Sayılı Sirküler

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.02.2013

9
ÖTV-1/2012-1 Sayılı Sirküler

YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numarası Tevsiki
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2012

10
GVK-79/2012-1/Mahsup ve İade Sayılı Sirküler

Tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsup ve iadesinde aranılan belgeler hakkında.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2012

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: