S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 115

2
Evkaf Kefalet Sandığı Nizamnamesi · Tüzükler

2/3124 - RG. 26.08.1935/3090 - Son Değişiklik T. 03.08.1954

3
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzatlat Nizamnamesi · Tüzükler

2/3238 - RG. 23.09.1935/3113 - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.1935

4
İhtisad Vekilliğinden, Fındık İhracatının Murakabesine Dair Nizamname · Tüzükler

27217 - RG. 24.08.1937/3691 - Son Değişiklik T. 21.09.1988

5
Kaput Bezlerinin Tip ve Vasıfları Hakkındaki Nizamname · Tüzükler

2/10576 - RG. 29.03.1939/4169 - Son Değişiklik T. 20.02.1942

6
Buğday İhracatının Murakabesine Dair Nizamname · Tüzükler

9/12698 - RG. 29.01.1940/4419 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.1940

7
Türkiyede Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Nizamname · Tüzükler

2/13992 - RG. 27.07.1940/4572 - Son Değişiklik T. 23.08.1989

8
İpek ve Sun'î İpek Kadın Çorapları Standardı Hakkındaki Nizamname · Tüzükler

215266 - RG. 08.03.1941/4753 - Son Değişiklik T. 14.03.1942

9
Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük · Tüzükler

3/15481 - RG. 18.10.1952/8236 - Son Değişiklik T. 13.11.2004

10
Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük · Tüzükler

831 - RG. 29.08.1928/976 - Son Değişiklik T. 07.03.1946

12
Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi · Tüzükler

11410 - RG. 09.08.1931/1868 - Son Değişiklik T. 29.08.2002

13
14
İcra ve İflâs Kanunu Tatbikatına Dair Nizamname · Tüzükler

13307 - RG. 02.10.1932/2215 - Son Değişiklik T. 30.08.1956

15
Soyadı Nizamnamesi · Tüzükler

2/1759 - RG. 27.12.1934/2891 - Son Değişiklik T. 29.04.2009

16
Kefalet Sandığı Nizamnamesi · Tüzükler

2/1894 - RG. 03.02.1935/2920 - Son Değişiklik T. 02.12.1936

17
İskân Muafiyetleri Nizamnamesi · Tüzükler

2/1777 - RG. 05.01.1935/2898 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.1935

18
Hususî İdare ve Belediyeler Kefalat Sandığı Nizamnamesi · Tüzükler

2/1942 - RG. 16.02.1935/2931 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.1935

19
Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname · Tüzükler

2/1958 - RG. 18.02.1935/2933 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.1935

20
Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü · Tüzükler

7/17339 - RG. 24.04.1979/16618 - Son Değişiklik T. 08.07.2015

21
Posta Tüzüğü · Tüzükler

7/6156 - RG. 12.04.1973/14505 - Son Değişiklik T. 05.02.2010

22
Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük · Tüzükler

4/1283 - RG. 11.09.1953/8505 - Son Değişiklik T. 15.08.1999

23
Ptt Sağlık Yardım Sandığı Nizamnamesi · Tüzükler

4/3522 - RG. 15.09.1954/8803 - Son Değişiklik T. 24.11.1969

24
Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığı Tüzüğü · Tüzükler

4/8232 - RG. 28.11.1956/9469 - Son Değişiklik T. 27.06.1966

25
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi · Tüzükler

4/8513 - RG. 17.01.1957/9511 - Son Değişiklik T. 26.04.1996

26
Gemi Sicili Nizamnamesi · Tüzükler

4/5820 - RG. 04.02.1957/9526 - Son Değişiklik T. 27.02.1958

27
Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname · Tüzükler

4/8807 - RG. 17.04.1957/9588 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.1957

28
Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname · Tüzükler

4/9326 - RG. 12.10.1957/9730 - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.1957

29
Ayakkabı Murakabe Nizamnamesi · Tüzükler

4/10086 - RG. 15.05.1958/9907 - Son Değişiklik T. 18.02.1973

34
Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınmak Hakkında Tüzük · Tüzükler

3/14831 - RG. 08.10.1952/8227 - Son Değişiklik T. 03.12.1966

35
Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname · Tüzükler

11682 - RG. 21.09.1931/1904 - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.1931

36
Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Nizamname · Tüzükler

24903 - RG. 07.07.1936/3349 - Son Değişiklik T. 02.08.1937

37
Polis Vazife ve Selahiyet Nizamnamesi · Tüzükler

2/8501 - RG. 25.04.1938/3890 - Son Değişiklik T. 28.11.1992

38
Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük · Tüzükler

85/9709 - RG. 07.08.1985/18835 - Son Değişiklik T. 24.08.1991

39
Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname · Tüzükler

2/10857 - RG. 06.05.1939/4201 - Yürürlüğe Giriş T. 07.05.1939

40
Öğretici ve Teknik Filimlerin Kontrolu Hakkında Nizamname · Tüzükler

2/11597 - RG. 08.08.1939/4279 - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.1939

41
Arpa İhracatının Murakabesine Dair Nizamname · Tüzükler

2/12700 - RG. 01.02.1940/4422 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.1940

42
Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi Hakkında Nizamname · Tüzükler

2/12690 - RG. 03.02.1940/4424 - Son Değişiklik T. 23.08.1940

43
Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamname · Tüzükler

4/11142 - RG. 04.02.1959/10126 - Son Değişiklik T. 15.05.1996

44
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi · Tüzükler

4/12578 - RG. 19.02.1960/10436 - Yürürlüğe Giriş T. 19.04.1960

45
İş Teftişi Tüzüğü · Tüzükler

7/17925 - RG. 28.08.1979/16738 - Son Değişiklik T. 23.12.2000

46
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi ve Bu Memurların Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Nizamname · Tüzükler

215799 - RG. 28.05.1941/4819 - Son Değişiklik T. 08.02.1973

47
Tasarruf Sandıkları Nizamnamesi · Tüzükler

2/18398 - RG. 11.08.1942/5181 - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.1942

48
49
Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamname · Tüzükler

2/19331 - RG. 28.01.1943/5316 - Yürürlüğe Giriş T. 30.01.1943

50
Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü · Tüzükler

2/2412 - RG. 26.04.1945/5991 - Yürürlüğe Giriş T. 27.04.1945

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: