S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 112

1
Zirai Karantina Tüzüğü Tüzükler

6/3346 - RG. 02.09.1964/11796 - Yürürlüğe Giriş T. 02.09.1964

2
Umumi Mağazalar TüzüğüTüzükler

84/8429 - RG. 28.09.1984/18529 - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.1984

3
Radyasyon Güvenliği TüzüğüTüzükler

85/9727 - RG. 07.09.1985/18861 - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.1985

4
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2015)Tüzükler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.06.2007

5
Milli Müdafaa Mükellefiyeti TüzüğüTüzükler

2/13765 - RG. 27.06.1940/4546 - Son Değişiklik T. 26.06.2002

6
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni TüzüğüTüzükler

98/11860 - RG. 06.11.1998/23515 - Son Değişiklik T. 28.07.2017

8
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler TüzüğüTüzükler

98/10514 - RG. 03.02.1998/23247 - Son Değişiklik T. 24.09.2002

9
Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren TüzükTüzükler

831 - RG. 29.08.1928/976 - Son Değişiklik T. 07.03.1946

10
11
Belediye Mezarlıkları NizamnamesiTüzükler

11410 - RG. 09.08.1931/1868 - Son Değişiklik T. 29.08.2002

13
Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir NizamnameTüzükler

2/1958 - RG. 18.02.1935/2933 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.1935

14
Hususî İdare ve Belediyeler Kefalat Sandığı NizamnamesiTüzükler

2/1942 - RG. 16.02.1935/2931 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.1935

16
İpek ve Sun'î İpek Kadın Çorapları Standardı Hakkındaki Nizamname Tüzükler

215266 - RG. 08.03.1941/4753 - Son Değişiklik T. 14.03.1942

17
İskân Muafiyetleri NizamnamesiTüzükler

2/1777 - RG. 05.01.1935/2898 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.1935

18
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzatlat NizamnamesiTüzükler

2/3238 - RG. 23.09.1935/3113 - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.1935

20
Kefalet Sandığı NizamnamesiTüzükler

2/1894 - RG. 03.02.1935/2920 - Son Değişiklik T. 02.12.1936

21
Kaput Bezlerinin Tip ve Vasıfları Hakkındaki NizamnameTüzükler

2/10576 - RG. 29.03.1939/4169 - Son Değişiklik T. 20.02.1942

22
Vazife Mâlûllüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında TüzükTüzükler

3/13653 - RG. 08.11.1951/7951 - Yürürlüğe Giriş T. 09.11.1951

23
İpek Sun'i İpek ve Karışık İpekli Kumaş Normları NizamnamesiTüzükler

4/367 - RG. 02.04.1953/8375 - Yürürlüğe Giriş T. 02.06.1953

24
Vazife Malûllüklerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında NizamnameTüzükler

4/1053 - RG. 15.08.1953/8485 - Yürürlüğe Giriş T. 16.08.1953

25
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği NizamnamesiTüzükler

11999 - RG. 04.09.1959/10297 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.1959

26
Yeraltı Suları TüzüğüTüzükler

5/1465 - RG. 08.08.1961/10875 - Yürürlüğe Giriş T. 08.08.1961

27
Tapu Plânları TüzüğüTüzükler

2008/14001 - RG. 27.08.2008/26980 - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2008

28
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TüzüğüTüzükler

86/10982 - RG. 16.11.1986/19283 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.1986

29
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında TüzükTüzükler

2013/4513 - RG. 26.04.2013/28629 - Yürürlüğe Giriş T. 26.04.2013

30
İhtisad Vekilliğinden, Fındık İhracatının Murakabesine Dair NizamnameTüzükler

27217 - RG. 24.08.1937/3691 - Son Değişiklik T. 21.09.1988

31
Türkiyede Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında NizamnameTüzükler

2/13992 - RG. 27.07.1940/4572 - Son Değişiklik T. 23.08.1989

32
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu TüzüğüTüzükler

88/12580 - RG. 10.03.1988/19750 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.1986

33
Pamukların Kontrolüne Dair TüzükTüzükler

4/1283 - RG. 11.09.1953/8505 - Son Değişiklik T. 15.08.1999

34
Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları TüzüğüTüzükler

2/2412 - RG. 26.04.1945/5991 - Yürürlüğe Giriş T. 27.04.1945

35
Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında NizamnameTüzükler

4/11142 - RG. 04.02.1959/10126 - Son Değişiklik T. 15.05.1996

36
Ayakkabı Murakabe NizamnamesiTüzükler

4/10086 - RG. 15.05.1958/9907 - Son Değişiklik T. 18.02.1973

37
Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname Tüzükler

4/9326 - RG. 12.10.1957/9730 - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.1957

38
Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında NizamnameTüzükler

4/8807 - RG. 17.04.1957/9588 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.1957

39
Ptt Sağlık Yardım Sandığı NizamnamesiTüzükler

4/3522 - RG. 15.09.1954/8803 - Son Değişiklik T. 24.11.1969

41
Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi Hakkında NizamnameTüzükler

2/12690 - RG. 03.02.1940/4424 - Son Değişiklik T. 23.08.1940

42
Tıbbi Deontoloji NizamnamesiTüzükler

4/12578 - RG. 19.02.1960/10436 - Yürürlüğe Giriş T. 19.04.1960

43
Toprak Mahsulleri Ofisi Kefalet Sandığı TüzüğüTüzükler

4/8232 - RG. 28.11.1956/9469 - Son Değişiklik T. 27.06.1966

44
Gemi Sicili NizamnamesiTüzükler

4/5820 - RG. 04.02.1957/9526 - Son Değişiklik T. 27.02.1958

45
Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirleri TüzüğüTüzükler

RG. 18.07.1964/11757 - Son Değişiklik T. 05.11.1996

46
Tapu Sicili TüzüğüTüzükler

2013/5150 - RG. 17.08.2013/28738 - Son Değişiklik T. 18.03.2016

47
Arpa İhracatının Murakabesine Dair NizamnameTüzükler

2/12700 - RG. 01.02.1940/4422 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.1940

48
Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınmak Hakkında TüzükTüzükler

3/14831 - RG. 08.10.1952/8227 - Son Değişiklik T. 03.12.1966

49
Evlenme Muayenesi Hakkında NizamnameTüzükler

11682 - RG. 21.09.1931/1904 - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.1931

50
Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında NizamnameTüzükler

24903 - RG. 07.07.1936/3349 - Son Değişiklik T. 02.08.1937

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: