S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.283

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

6
Otopark Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Son Değişiklik T. 01.01.2019

7
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

8
Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

9
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.05.2018/30433 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

11
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

12
Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.05.2018/30417 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

13
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

14
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.06.2018/30442 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2018

15
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

16
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

18
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/13 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 11.07.2018

19
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25 - RG. 02.05.2018/30409/1 - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2018

20
Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.06.2018/30446 - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2018

21
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

22
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/9 - RG. 23.05.2018/30429 - Yürürlüğe Giriş T. 22.06.2018

28
Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 21.06.2018/30455 - Yürürlüğe Giriş T. 21.06.2018

29
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/23 - RG. 21.06.2018/30455 - Yürürlüğe Giriş T. 21.06.2018

30
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/4 - RG. 21.06.2018/30455 - Yürürlüğe Giriş T. 21.06.2018

31
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.06.2018/30455 - Yürürlüğe Giriş T. 21.06.2018

32
Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.06.2018/30454 - Yürürlüğe Giriş T. 20.06.2018

33
Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.06.2018/30454 - Yürürlüğe Giriş T. 20.06.2018

34
Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.06.2018/30454 - Yürürlüğe Giriş T. 20.06.2018

35
İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.06.2018/30454 - Yürürlüğe Giriş T. 20.06.2018

38
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/79 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/79 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

39
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/24 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

40
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/11 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

41
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/80 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/80 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

42
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/22 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

43
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/12 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

44
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/25 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

45
2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ · Tebliğler

RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

47
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/78 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/78 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

48
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/81 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/81 - RG. 19.06.2018/30453 - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2018

49
İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

50
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.