S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.121

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

4
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2017/30223 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2018

5
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

6
112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

7
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2017/4 - RG. 30.12.2017/30286/1 - Yürürlüğe Giriş T. 28.02.2018

8
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.11.2017/30252 - Son Değişiklik T. 01.02.2018, Geçerlilik T. 01.01.2018

9
İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.10.2017/30221 - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2018

10
2017 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 16.01.2018/30303 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2018

11
Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Çakmak ve Yaprak Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/11090 - RG. 16.01.2018/30303 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2018

12
2017 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 16.01.2018/30303 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2018

13
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/01/2018 Tarihli ve 7639 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7639 - RG. 16.01.2018/30303 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2018

14
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/1 - RG. 16.01.2018/30303 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2018

16
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2017/13 - RG. 16.12.2017/30272 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

17
Milli Emlak Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 380 - RG. 28.12.2017/30284 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

18
Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.01.2018/30302 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

19
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.01.2018/30302 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

20
Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.01.2018/30302 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

21
Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.01.2018/30302 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

22
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 1 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

24
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.01.2018/30301 - Yürürlüğe Giriş T. 14.01.2018

27
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10926 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

28
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10929 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

29
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/01/2018 Tarihli ve 2018/04 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/04 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

35
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-23 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

36
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-24 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

37
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-25 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

38
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Parasal Sınırlar ve Oranlar) · Tebliğler

Sıra No: 57 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

39
Harcırah Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 41 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

43
Ağrı Milletvekili Leyla ZANA'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar · TBMM Kararları

1176 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

47
Antalya İli, Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/11092 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

49
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-01 - RG. 12.01.2018/30299 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2018

50
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/01/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-02 - RG. 12.01.2018/30299 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.