S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 37.095

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

6
TS EN 854 Hortum ve Hortum Takımları – Lastikten Tekstil Takviyeli – Hidrolik Tip – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/6 - RG. 22.01.2019/30663 - Yürürlüğe Giriş T. 22.07.2019

8
TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/9 - RG. 10.01.2019/30651 - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2019

9
TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/17 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2019

10
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

3 - RG. 13.02.2019/30685 - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2019

11
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) · Tebliğler

Seri No: 1 - RG. 23.01.2019/30664 - Yürürlüğe Giriş T. 23.04.2019

12
Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

718 - RG. 07.02.2019/30679 - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2019

13
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.01.2019/30647 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2019

14
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2019

15
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

766 - RG. 15.02.2019/30687 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2019

16
Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2019/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2019/3 - RG. 15.02.2019/30687 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2019

18
Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 14.12.2018/30625 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2019

21
Bazı Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

755 - RG. 14.02.2019/30686 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2019

22
Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2019/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2019/2 - RG. 14.02.2019/30686 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2019

23
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019/1 - RG. 14.02.2019/30686 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2019

26
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 13.02.2019/30685 - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2019

27
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2019/30684 - Yürürlüğe Giriş T. 12.02.2019

29
TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.02.2019/30683 - Yürürlüğe Giriş T. 11.02.2019

30
Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.02.2019/30682 - Yürürlüğe Giriş T. 10.02.2019

31
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ · Tebliğler

2019/11 - RG. 10.02.2019/30682 - Yürürlüğe Giriş T. 10.02.2019

34
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2019/1 - RG. 09.02.2019/30681 - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2019

35
Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.02.2019/30681 - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2019

36
Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.02.2019/30681 - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2019

37
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Personel Mübadelesine İlişkin Protokolü · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 09.02.2019/30681 - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2019

38
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

742 - RG. 08.02.2019/30680 - Yürürlüğe Giriş T. 08.02.2019

39
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/02/2019 Tarihli ve 8226 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8226 - RG. 08.02.2019/30680 - Yürürlüğe Giriş T. 08.02.2019

44
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.02.2019/30679 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

45
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.02.2019/30679/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

46
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sivil Savunma Alanında Mutabakat Zaptı · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.02.2019/30679/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

47
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.02.2019/30679/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

48
Türk-Belarus Karayolu Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.02.2019/30679/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

49
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.02.2019/30679/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

50
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 07.02.2019/30679/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.02.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.