S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 35.657

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/1 - RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.01.2019

6
Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/8 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

7
TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/2 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

8
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

9
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

10
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 Tarihli ve 8135 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8135 - RG. 20.10.2018/30571 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

12
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

191 - RG. 24.10.2018/30575 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2018

15
Atatürk Üniversitesi Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.11.2018/30601 - Yürürlüğe Giriş T. 20.11.2018

16
Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.11.2018/30600 - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2018

17
Atatürk Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.11.2018/30600 - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2018

18
19
Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.11.2018/30600 - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2018

20
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.11.2018/30600 - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2018

21
22
Ardahan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.11.2018/30599 - Yürürlüğe Giriş T. 18.11.2018

23
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.11.2018/30599 - Yürürlüğe Giriş T. 18.11.2018

24
Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.11.2018/30599 - Yürürlüğe Giriş T. 18.11.2018

25
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.11.2018/30599 - Yürürlüğe Giriş T. 18.11.2018

26
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.11.2018/30598 - Yürürlüğe Giriş T. 17.11.2018

27
28
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

29
Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

30
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

31
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-68 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-68 - RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

32
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-69 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-69 - RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

33
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-70 - RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

34
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-71 - RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

35
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-72 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-72 - RG. 16.11.2018/30597 - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2018

36
Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

38
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

39
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-60 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-60 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

40
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-65 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-65 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

41
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-62 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-62 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

42
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-61 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-61 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

43
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-59 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

44
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-64 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-64 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

45
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-66 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-66 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

46
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-67 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

47
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-63 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-63 - RG. 15.11.2018/30596 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

48
Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Beyan ile Onaylanması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

49
6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İişkin Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri Hakkında 15/11/2018 Tarihli ve 2018/39 Sayılı Genelge · Genelgeler

2018/39 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.11.2018

50
Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.11.2018/30594 - Yürürlüğe Giriş T. 13.11.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.