S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 19.365

2
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

3
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

5
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

6
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

7
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

8
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

9
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

10
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

11
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

12
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2017/30223 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2018

13
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

14
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/4 - RG. 06.03.2018/30352 - Yürürlüğe Giriş T. 05.04.2018

15
Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar · Kurul Kararları

7742 - RG. 17.03.2018/30363 - Yürürlüğe Giriş T. 01.04.2018

16
112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

17
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/3 - RG. 01.03.2018/30347 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

18
19
TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/7 - RG. 23.03.2018/30369 - Yürürlüğe Giriş T. 23.03.2018

20
Bazı Alanların Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11420 - RG. 23.03.2018/30369 - Yürürlüğe Giriş T. 23.03.2018

22
Bazı Alanların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11422 - RG. 23.03.2018/30369 - Yürürlüğe Giriş T. 23.03.2018

23
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pomza Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.03.2018/30369 - Yürürlüğe Giriş T. 23.03.2018

27
İbn Haldun Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.03.2018/30368 - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2018

28
İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

29
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/11 - RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

30
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 493 - RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

31
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2017/10 - RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

33
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11499 - RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

34
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11504 - RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

35
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/10 - RG. 20.03.2018/30366 - Yürürlüğe Giriş T. 20.03.2018

36
Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları ile İlgili 2018/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi · Genelgeler

2018/4 - RG. 20.03.2018/30366 - Yürürlüğe Giriş T. 20.03.2018

38
Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Beyan ile Onaylanması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

39
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'nin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolü · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

40
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

42
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

44
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

45
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

46
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karayolu Taşımacılığına İlişkin Teknik Toplantı Mutabakat Metni · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 19.03.2018/30365/1 - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

49
Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Yetkili Müessese Bilgi Sistemine İlişkin Genelge · Genelgeler

2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.03.2018

50
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364 - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.