S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 6.959

2
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 25.05.2019/30784 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2020

3
Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 01.08.2019/30849 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2020

4
Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.10.2019/30915 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2020

5
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

6
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

7
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

8
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 13.06.2019/30800 - Yürürlüğe Giriş T. 13.12.2019

9
Vergi Konseyi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.11.2019/30946 - Yürürlüğe Giriş T. 12.11.2019

10
Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.11.2019/30946 - Yürürlüğe Giriş T. 12.11.2019

12
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.11.2019/30944 - Yürürlüğe Giriş T. 10.11.2019

13
Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.11.2019/30941 - Yürürlüğe Giriş T. 07.11.2019

14
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.11.2019/30941 - Yürürlüğe Giriş T. 07.11.2019

15
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

1754 - RG. 07.11.2019/30941 - Yürürlüğe Giriş T. 07.11.2019

17
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.11.2019/30937 - Yürürlüğe Giriş T. 03.11.2019

18
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.11.2019/30936 - Yürürlüğe Giriş T. 02.11.2019

19
Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 01.11.2019/30935 - Yürürlüğe Giriş T. 01.11.2019

22
23
24
İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2019/30931 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2019

25
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 26.10.2019/30930 - Yürürlüğe Giriş T. 26.10.2019

29
Ağaçlandırma Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.10.2019/30927 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2019

30
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 22.10.2019/30926 - Yürürlüğe Giriş T. 22.10.2019

31
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.10.2019/30925 - Yürürlüğe Giriş T. 21.10.2019

32
Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ABRSM) Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.10.2019/30925 - Yürürlüğe Giriş T. 21.10.2019

33
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.10.2019/30924 - Yürürlüğe Giriş T. 20.10.2019

34
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.10.2019/30924 - Yürürlüğe Giriş T. 20.10.2019

35
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.10.2019/30924 - Yürürlüğe Giriş T. 20.10.2019

36
Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.10.2019/30922 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2019

37
Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 18.10.2019/30922 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2019

38
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.10.2019/30922 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2019

39
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 18.10.2019/30922 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2019

40
Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 16.10.2019/30920 - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2019

41
Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 16.10.2019/30920 - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2019

42
Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.10.2019/30919 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2019

43
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.10.2019/30919 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2019

44
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.10.2019/30919 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2019

45
Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.10.2019/30918 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2019

46
Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.10.2019/30918 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2019

47
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.10.2019/30918 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2019

48
Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.10.2019/30918 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2019

49
İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.10.2019/30918 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2019

50
Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.10.2019/30918 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.