Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 26/6/2018 tarihli ve 451375 sayılı yazısı üzerine, 5543 sayılı İskân Kanununun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.