Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 3/7/2018 tarihli ve 151977 sayılı yazısı üzerine, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

3/7/2018 Tarihli ve 2018/12010 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.