Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Toplantı Tarihi ve Sayısı : 14.03.2024 - 42 Toplantı Yeri Ankara

DOĞAL AFET ANINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİ YÖNELİK İLKE KARARI

Doğal sit alanı, ve/veya tabiat varlığının, bulunduğu alanlarda yaşanan afetlerde ilgili İdarelerce yapılması gereken acil müdahale ve yardım çalışmalarının aksamaması ve yapılacak çalışmalarda izlenecek yönteme ilişkin düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.