Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

2018/2019 pazarlama yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30/07/2018 Tarihli ve 4 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Şeker Kotası Tahsisi

MADDE 1

(1) 2018/2019 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise Pancar Şekeri A kotasının %5’i oranında 128 bin 250 ton olarak belirlenmiştir.

(3) Nişasta Bazlı Şeker kotası ülke toplam A kotasının %5’i oranında 135 bin ton olarak belirlenmiştir.

(4) 2018/2019 Pazarlama Yılı Pancar Şekeri A ve B kotası Şirketler bazında;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye, 1. 512.600 ton A kotası, 75.620 ton B kotası,

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’ye, 435.500 ton A kotası, 21.780 ton B kotası,

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye, 328.800 ton A kotası, 16.440 ton B kotası,

Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye 107.000 ton A kotası, 5.350 ton B kotası,

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.’ye 74.300 ton A kotası, 3.720 ton B kotası,

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.’ye 63.000 ton A kotası, 3.150 ton B kotası,

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’ye 43.800 ton A kotası, 2.190 ton B kotası,

(5) 2018/2019 Pazarlama Yılı Nişasta Bazlı Şekerin Şirketler bazında;

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.’ye 59.166 ton A kotası,

Amylum Nişasta San. ve Tic. A.Ş.’ye 41.994 ton A kotası,

PNS Pendik Nişasta San. A.Ş.’ye 19.188 ton A kotası,

Tat Nişasta İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye 8.678 ton A kotası,

Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.’ye 5.974 ton A kotası,

olarak tahsis edilmiştir.

(6) 2018/2019 Pazarlama Yılında Nişasta Bazlı Şeker Şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılır.

(7) Bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları, 4634 sayılı Şeker Kanununun Geçici 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından aktarılır.

Yürürlük

MADDE 2

(1) Bu Karar 2018/2019 Pazarlama Yılında geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.