Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir,

Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılması gereken resmi kontroller

MADDE 1

(1) Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz. Resmi kontroller, Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülür.

Yetki

MADDE 2

(1) Bu Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu hallerde karar vermeye Bakanlık (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.