İndeks:

1 2 3
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşkiline ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

5/2/2019 Tarihli ve 709 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu

MADDE 1

(1) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanının veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılır.

Yürürlük

MADDE 2

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.