İndeks:

1 2 3
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 79 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

6/2/2019 Tarihli ve 713 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

İskonto oranları

MADDE 1

(1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 79 uncu maddesi gereğince, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18/1/2019 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları ekli cetveldeki gibi belirlenmiştir.

(2) Ekli cetvelde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan almalarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.

Yürürlük

MADDE 2

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

CETVEL
Iskonto Oranı (Yüzde)
Vadenin Tekabül Ettiği Tıbbi Malzeme İlaç
Ay Alımları Alımları
Aralık 2015 ve öncesi 0 0
Ocak 2016 0,5 0
Şubat 2016 1 0
Mart 2016 1,5 0
Nisan 2016 2 0
Mayıs 2016 2,5 0
Haziran 2016 3 0
Temmuz 2016 3,5 0
Ağustos 2016 4 0
Eylül 2016 |4,5 0
Ekim 2016 5 0
Kasım 2016 5,5 0
Aralık 2016 6 0
Ocak 2017 6,75 0,375
Şubat 2017 7,5 0,75
Mart 2017 8,25 1,125
Nisan 2017 9 1,5
Mayıs 2017 9,75 1,875
Haziran 2017 10,5 2,25
Temmuz 2017 11,25 2,625
Ağustos 2017 12 3
Eylül 2017 12,75 3,375
Ekim 2017 13,5 3,75
Kasım 2017 14,25 4,125
Aralık 2018 15 4,5
Ocak 2018 16 4,875
Şubat 2018 17 5,25
Mart 2018 18 5,625
Nisan 2018 19 6
Mayıs 2018 20 6,375
Haziran 2018 21 6,75
Temmuz 2018 22 7,125
Ağustos 2018 23 7,5
Eylül 2018 24 7,875
Ekim 2018 25 8,25
Kasım 2018 26 8,625
Aralık 2018 27 9
Ocak 2019 27 9

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.