Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

13/1/2022 Tarihli ve 5102 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

MADDE 1

(1) Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanması kararlaştırılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında arazi toplulaştırma sınırları içinde olup;

a) Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler,

b) Teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar,

toplulaştırma harici bırakılır.

MADDE 2

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.