Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.