Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Mersin İli, Mezitli İlçesi ile Muğla İli, Seydikemer İlçesinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

4/6/2021 Tarihli ve 4077 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

Orman sınırı dışına çıkartılan alanlar

MADDE 1

(1) Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesinde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde 28/4/2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(2) Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Menekşe Mahallesinde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden olan, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.

Yürürlük

MADDE 2

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3

(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.