Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Van İlinde bulunan bazı alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği alan olarak belirlenmesine ilişkin 26/9/2016 tarihli ve 2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla anılan Bakanlığa verilen söz konusu alanda imar planları ile her türlü arazi ve arsa düzenlemeleri yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen kısım için 19/10/2020 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 102 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

15.10.2020 tarihli ve 31275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile 3078 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde sehven yer almayan kroki ve koordinat listesi aşağıdaki şekildedir.