Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Bildirme Fişleri ve Kararlar Hakkında.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Adlî Sicil Yönetmeliği ile 01/01/2006 tarihli 54, 56, 62, 22/01/2008 tarihli 140 ve 09/10/2008 tarihli 141 sayılı Genelgelerimize aykırı olarak, mahallî adlî sicil birimlerinde sisteme girilmesi gereken bir kısım bildirme fişlerinin doğrudan Genel Müdürlüğümüze gönderildiği, gönderilmesi zorunlu bazı fişlerin mahallinde girildiği, bildirme fişi düzenlenmeyecek bazı hususlarda ise fiş tanzim edilmek suretiyle gereksiz yazışmalara sebebiyet verildiği müşahede edilmiştir.