Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-14399437-622.02-19942

Konu: Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 31.12.2020 tarihli ve E-14399437-010.03-274242 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Bakanlığımızca hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri çerçevesinde düzenlenen Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Tablosu gönderilmiş olup 2021 yılı kayıtlarının bu çerçevede tutulması gerekmekte olduğu ayrıca bahse konu değişiklikleri içeren Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planının (https://yerelyonetimler.csb.gov.tr) internet sitemizde de yayımlandığı bildirilmiştir.