Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: 48563918-900[900]-E.138423

Konu: İlan

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 02.01.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Genelgemiz.

Bilindiği üzere yerel yönetimlerde boş bulunan memur kadrolarına sınavla yapılacak atama işlemleri Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 2020/1 sayılı Genelgemiz hükümlerine göre yürütülmektedir.