Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-14399437-010.03-274242

Konu: Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı Değişikliği Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 20.07.2020 tarihli ve 14399437-622.02-E.128266 sayılı yazımız.

b) İçişleri Bakanlığının 13.08.2020 tarihli ve 35524202-010.03-13110 sayılı yazısı.