Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.59-010-06.01-52

Konu : (EK:23) bilgi formunun düzenlenmesi

...........VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA .............................................VALİLİĞİNE(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi uygulaması kapsamında 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiş bulunan (EK:23) "2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" uyarınca ithalat yapılacak mallar konusunda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup uygulama birliğinin sağlanması için aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.